daarennoessv
Layer 35
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Sorg og kriseplan

Sorg & kriseplan

Hvorfor tale om ”Hvis nu” Hvert år rammes børn af alvorlige tab i Deres nærmeste familie/omgangskreds. Det kan være dødsfald i familien; bedsteforældre, forældre eller søskende, alvorlig/livstruende sygdom, med efterfølgende trussel om tab eller skilsmisse – Alle faktorer som medfører sorg & krise.

Sådanne tab kan få store følelsesmæssige konsekvenser for barnets udvikling, hvis ikke der ydes hjælp til sorgarbejdet. Et barn skal lære, at sorg hører livet til, fordi afsked med et menneske barnet er nært knyttet til, altid vækker sorg. Barnet skal erfare, at det kan savne og være ked af det, uden at det selv eller andre mister livsglæden. Men frem for alt skal barnet opdage, at smerten lindres ved at blive delt med andre.

Som omsorgsfulde og ansvarlige pædagoger omkring barnet, skal vi sørge for, at barnet bliver; set, hørt og forstået. Vi skal besvare de mange spørgsmål, barnet tumler med afstemt efter barnets alder og udviklingstrin. Vi skal vise medfølelse og forståelse og tale med om barnets fantasier og forestillinger samt læse gode historier, der omhandler de specifikke situationer.

Børns reaktioner er ofte mere intense men også mere afbrudte end voksnes – Pludselig heftig gråd kan afløses af vild leg i puderne. Pædagoger skal respektere denne forskel og stå til rådighed, når barnet har behov samt acceptere, at barnet går til og fra i sin sorgbearbejdelse. Barnet skal opleve, at det er i orden at reagere, at det er okay i en periode at agere ”yngre” og mindre erfarent end man plejer. Kort sagt skal børnehaven opleves som et frirum, hvor alle følelser er tilladt og hvor barnet kan udtrykke alle de tanker, som det for at skåne sin nærmeste familie, ellers holder for sig selv.

I Vartov børnehave har vi derfor lavet følgende arbejdsredskab

I tilfælde hvor et barn mister en forælder, søskende eller familie anbefaler vi at:

 • Barnet ser den døde (hvis det er muligt) – Afhænger af alder og situation
 •  Det gøres klart for barnet, at den døde ikke kommer tilbage
 •  Der tages del i børnehavebarnets mange fantasiforestillinger om døden
 •  Lade barnet deltage i begravelsen (men sørg for at nogen tager hånd om det, en forælder kan ikke rumme barnet i egen sorg)
 •  Man tager barnet med på kirkegården
 •  Giver tid til hyggestunder
 •  Svarer på spørgsmål – Ikke lange forklaringer, men alderssvarende
 •  Den voksne forklarer at han/hun selv er ked af det, og derfor måske opfører sig anderledes

Fortæl igen og igen barnet, at det er uden skyld i dødsfaldet – Specielt mindre børn kan lave sammenhænge mellem noget de har gjort og dødsfaldet. De kan tro at far er død fordi de sagde ”dumme far”

 •  Lad barnet udtrykke både positive og negative følelser for afdøde
 •  Hjælp barnet med at bevare minderne
 •  Behold kendte rutiner – Gå i børnehave. Det skaber tryghed at hverdagen er så genkendelig som mulig, selv om der mangler en central person

Følgende tages jævnligt frem, af den pædagog som barnet er tættest knyttet til:

 •  At vedkommende handler på sin bekymring
 •  Giver sig til kende
 •  Kender historien – Vigtigt i forhold til samtaler med barnet men også for at undgå rygter
 •  Etabler god kontakt – Evt. besøger familien
 •  Fastholder og vende tilbage… Som udgangspunkt er de ramte familier glade for omsorgen. Måske ikke lige med det samme, men på sigt vil de tage imod
 • Turde blive berørt

Hvilke ændringer sker der med familier i sorg & krise?

Forældrereaktioner:

 • Reduceret opmærksomhed på barnet
 • Mange stressfyldte forandringer
 •  Manglende kontinuitet i hverdagen
 •  Opfarende og lette at irritere
 •  Eftergivende
 •  Overbeskyttende og angste

Børnereaktioner:

 • Frygt for at være alene
 • Angst
 • Stærke minder
 • Søvnforstyrrelser
 • Tristhed længsel og savn
 • Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd
 • Skyld, selvbebrejdelse og skam
 • Hovedpine, mavesmerter
 • Social tilbagetrækning og isolation Vartov børnehave

Husk at et barn kan opleve mange andre former for sorg, som selvfølgelig også skal tages alvorligt. Det kan være et kæledyr der er dødt, en kammerat der er flyttet eller en pædagog som er holdt op.

I tilfælde af alvorlige ulykker i børnehaven/ på ture er proceduren:

1. Forhindre ulykken i at brede sig

2. Alarmer 112 – Hvis du gør det fra mobil tlf. Lad tlf. være tændt, så redningsvæsnet kan spore dig

3. Giv livgivende førstehjælp

4. Kontakt børnehaven som ringer til den tilskadekomnes forældre og derefter til de øvrige forældre, hvis børn har overværet ulykken. Fortæl at der holdes møde med børnene og at de er velkomne til at deltage.

5. Skriftlig information til alle forældre

6. Ingen udtaler sig til pressen

 

Du skal ikke køre med ambulancen – Når den er på stedet er din rolle at være hos de øvrige børn. Det er du bedst til – Bliv hos børnegruppen!!!

Hvis du er ude af huset, så tag hjem. Når du er hjemme samles børnegruppen som har overværet ulykken og forløbet snakkes igennem – Tag en af dine kolleger med!

Børnehaven kan sende en repræsentant til hospitalet – Men ikke den som har overværet ulykken. Forældrene er naturligvis meget kede af det og vrede, situationen kan derfor udvikle sig uheldigt.

Efter et par dage kan den/de involverede pædagoger kontakte familien for at få talt forløbet igennem.

Fakta

- Mange pædagoger er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges den eneste løsning som ikke dur – At lade som ingenting og det er det værste du som pædagog kan gøre

- Når et barn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet,at tage hånd om situationen. Der er ingen andre, der gør det

- At støtte et barn i sorg kræver ikke et overmenneske blot et medmenneske

- Åbenhed om det skete er den bedste støtte for barnet - Det bedste er om barnets primære pædagog drager omsorg for barnet

– Det næstbedste er at vedkommende overgiver opgaven til en, der kan varetage den

- Sorgen over at miste overstås ikke i løbet af nogle måneder

– Det tager år at lære at leve uden en far eller en mor

- Børn er meget solidariske med deres forældre, og vil ikke pålægge dem yderligere sorg i en svær situation. Derfor holder de egen sorg for sig selv, og mange tror at de ikke behøver hjælp – Dette er ikke tilfældet tværtimod

- Børn der er anderledes risikerer at blive drillet – Også hvis det anderledes består i, at have mistet en far eller mor