daarennoessv
Layer 35
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Mobning

I Vartov Børnehave gør vi meget for at skabe fællesskabsfølelse og venskaber blandt børnene. Det har mange grunde, hvor en af de vigtigste er at skabe grobund for udvikling af de sociale kompetencer, som børnene senere hen – blandt andet i skolelivet – får god brug for. Vores erfaring er, at det enkelte barn oplever sig som værdifuld/betydningsfuld i gruppen, når vi arbejder med fællesskabsforståelsen i børnehøjde – kort sagt Jeg gør en forskel. Og det generer en god selvværdsfølelse og dermed overskud hos den enkelte.

Betyder det så, at vi aldrig oplever børn, som står uden for fællesskabet eller mobbes? Det er klart, at vi ind imellem ser "nye" børnehavebørn, som har svært ved at komme ind i børnegruppen. Her er det vigtigt, at vi som pædagoger præcis ved, hvad der skal til, og i Vartov børnehave er pædagogernes fornemmeste rolle at være detektiv. En person, som hele tiden undersøger, iagttager og fornemmer det enkelte barns trivsel og samvær/nærvær med de andre børn. Altid med det for øje, at alle børn har ret til/krav på gensidigt samvær med andre. Samt at vi som pædagoger har pligt til at gribe ind, hvis samværet ikke kommer af sig selv. Eksempelvis tager vi samarbejdsemner op, hvor vi gennem kreative projekter viser, at alle børn har en betydning, hvis projektet skal lykkes. Ligeledes hjælper vi barnet, som "står udenfor". Det sker gennem lege, spil, dialog og andre initiativer, som over for de andre børn i gruppen kan synliggøre, hvad han/hun indeholder og bidrager med til børnegruppen og fællesskabet.