daarennoessv
Layer 35
 
   
Glemt log på?   Registrer  

FAQ

Kan vores barn blive i børnehaven, hvis vi flytter?

Ja, hvis I melder jer ind i valgmenigheden i Vartov. Valgmenigheden råder over 5 pladser. Der er dog frit pladsvalg, dvs. at man altid kan lade sit barn blive gående, selv om man fraflytter Københavns kommune. Blot skal man være opmærksom på, at bopæls kommunen tager et gebyr for at administere en plads i en anden kommune.

Hvordan kommer I ud, når I ikke har en legeplads?

Vi bruger blandt andet byens mange legepladser, og flere gange om ugen tager vi på ture i og udenfor byen. Vi bruger også gården, hvor vi har sandkasse og cykler. Børnene får en aktivitetsplan for 14 dage ad gangen, og den vidner om en varieret og alsidig dagligdag.

Hvad betyder det, at Vartov Børnehave er en selvejende institution?

Som selvejende institution har Vartov en forældrevalgt bestyrelse, og det betyder, at vi selv forvalter vores penge.

Hvad ligger der i, at Vartov er en menighedsbørnehave?

Vartov Børnehave er oprettet af en valgmenighed, som råder over fem af de 45 pladser. I dagligdagen er der dog ikke den store forskel på Vartov og andre velfungerende børnehaver. Den grundtvigske tradition betyder i praksis, at vores udgangspunktet er respekten for børn og forældres egne kompetencer, og vi lægger vægt på, at børnene lever en dagligdag i oversstemmelse med demokratiske holdninger, danske værdier og traditioner. Det indebærer eksempelvis, at vi afholder årets fester.

Hvor længe har personalet været ansat?

Vartov Børnehave er en lille, overskuelig institution, hvor personalet kender hinanden rigtig godt. Langt de fleste har arbejdet sammen i mange år, hvilket bunder i et særligt forhold til stedet, traditionerne og lysten til at have en hverdag med et rigt indhold.

Hvilke børn går i børnehaven?

Det er en homogen, velstimuleret og vidnebegærlig børnegruppe, som kendetegner børnehaven. Nysgerrige børn, som er klar til at udforske deres omverden. De fleste bor i midtbyen, men flere forældre har valgt at beholde deres børn i Vartov, selvom de er flyttet længere væk.

Hvorfor er børnene aldersopdelt hver tirsdag formiddag - tirsdag på tværs?

Børnehaven ønsker på denne måde, at tilgodese mangfoldige legerelationer på tværs af de oprindelige grupper alfer, trolde, hobitter. Desuden giver det en unik mulighed for at tilrettelægge og målrette ture og aktiviteter til et bestemt udviklings- og alderstrin.

Hvilke grupper går til hvilke aktiviteter?

De fleste aktiviteter er ens for alle grupper. Både Alfer, Hobitter og Trolde går således til undervisning på musikkonservatoriet, kommer i gymnastiksalen i teateret m.m., det sker bare på forskellige tidspunkter. Dermed får børnene oplevelser og gør egne erfaringer om naturen, samfundet og kulturen i overensstemmelse med deres alder og udviklingstrin.

Hvordan tackler I at ligge midt i København?

Børnehaven er et lille åndehul i storbyen, hvor vi lægger vægt på et bredt spektrum af aktiviteter. De fleste børn bor i nærheden, og dermed er storbyen i forvejen en naturlig del af deres liv, og i børnehaven ser vi det som vores opgave at øge kendskabet til de mange muligheder og tilbud, der er i København.